Pakej Ransangan Ekonomi sempena Covid-19

Spread the love

Berikut adalah senarai penuh Pakej Ransarangan Ekonomi sempena Covid-19

1.Bantuan RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah.

2.Bantuan RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 hingga RM8,000 sebulan

3.Bantuan RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah

4.Bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang kepada pelajar institusi pengajian tinggi yang ketika ini turut terkesan

5.Bantuan tunai RM500 kepada lebih 1.5 juta penjawat awam gred 56 dan ke bawah termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan dibuat pada bulan April 2020

6.Bantuan RM500 secara one-off kepada lebih 850,000 pesara Kerajaan juga pada bulan April 2020

7.Penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran mulai 1 April 2020 hingga 30 September 2020. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500 peminjam.

8.Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO, persatuan dan usahawan sosial yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan dengan peruntukan sebanyak RM25 juta #prihatinrakyat

9.Bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari bawah MySalam, turut dipanjangkan kepada golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan (PUI)

10.Pengecualian pembayaran sewa bagi PPR dan Perumahan Awam selama 6 bulan

11.Kerajaan bersama TNB akan menambah peruntukan RM530 juta untuk diskaun berperingkat antara 15% hingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kW sebulan bagi tempoh enam bulan mulai bil bulan April 2020 #prihatinrakyat

12.Antara pakej khas yang akan ditawarkan syarikat-syarikat komunikasi adalah internet percuma kepada semua pelanggan dengan nilai RM600 juta bermula 1 April 2020 selama tempoh pelaksanaan PKP #prihatinrakyat

Berikut adalah Teks Ucapan Penuh PM Tan Sri Muhyiddin Yassin

TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD
YASSIN
PERDANA MENTERI MALAYSIA
PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT
(PRIHATIN)
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera, Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi,
Apa khabar semua?

Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan mengumumkan
Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau PRIHATIN
berjumlah RM250 bilion yang akan memberi manfaat kepada
anda semua.

Daripada jumlah ini, hampir RM128 bilion disalurkan untuk
melindungi kebajikan rakyat, RM100 bilion untuk menyokong
perniagaan termasuk Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS)
dan RM2 bilion untuk memperkukuh ekonomi negara. Manakala
sebanyak RM20 bilion telah diumumkan dalam pakej
rangsangan sebelum ini.

Pakej PRIHATIN ini akan menyediakan bantuan segera untuk
meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama
ada anda seorang nelayan di Kukup, Johor atau pekebun kecil
di Jeli, Kelantan. Anda pengusaha chalet di Cherating atau
penarik beca di Melaka, peniaga pasar malam di Kuala Lumpur
atau pasar tamu di Kundasang. Anda semua akan menikmati
manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi yang peduli rakyat
ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan
tercicir. No one will be left behind.

Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung
penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah
mengumumkan peruntukan berjumlah RM500 juta kepada
Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi meningkatkan lagi
keupayaan Kementerian, Kerajaan akan menyalurkan
peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian
peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuk mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada
perkhidmatan kesihatan swasta.

Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih
banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan
mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung
kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap
pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh
KKM untuk menjalani ujian di hospital swasta atau makmal
swasta. Di samping itu, syarikat insurans dan takaful keluarga
akan menawarkan penangguhan pembayaran premium atau
sumbangan untuk tiga bulan bagi pencarum yang sumber pendapatan mereka terjejas akibat wabak ini.

Dalam pakej rangsangan ekonomi yang pertama, Kerajaan telah
bersetuju memberikan elaun khas kepada doktor, jururawat dan
kakitangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam
pengurusan dan pembendungan wabak ini. Saya sedar dalam
situasi getir pada waktu ini, kakitangan kesihatan kita sedang
bekerja bertungkus lumus dalam keletihan dan keadaan yang
agak tertekan. Namun mereka terus cekal berjuang
mengharungi cabaran yang hebat ini.

Sebagai menghargai pengorbanan mereka, Kerajaan akan
meningkatkan elaun khas yang diterima daripada RM400
kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini
berakhir. Pada masa yang sama, Kerajaan juga bersetuju
memanjangkan elaun khas sebanyak RM200 sebulan kepada
anggota tentera, polis, kastam, imigresen, anggota Angkatan
Pertahanan Awam serta anggota RELA yang terlibat secara
langsung dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan.

Elaun ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak
COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kakitangan
tambahan akan mendapat manfaat ini.

Saya faham bahawa dalam keadaan bencana seperti yang kita
sedang hadapi ini, sebahagian besar daripada saudara-saudari
terjejas dari segi sumber pendapatan. Untuk meringankan
beban anda, kerajaan akan menyediakan Bantuan Prihatin
Nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan
peruntukan hampir RM10 bilion, dan buat pertama kalinya akan
disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk
pekerja swasta, peneroka FELDA, petani, nelayan, peniaga kecil
dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah.
Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah:
● Pertama: RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang
berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran
RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600
pada bulan Mei 2020.
● Kedua: RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang
berpendapatan lebih RM4,000 hingga RM8,000 yang akan
dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki
RM500 pada bulan Mei.
● Ketiga: RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21
tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke
bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April
2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020.
● Keempat: RM500 kepada 400,000 individu bujang berusia
21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih
RM2,000 hingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250
akan dibuat pada bulan April 2020 dan baki RM250 pada
bulan Mei.

Di samping itu, baki pemberian tunai di bawah program Bantuan
Sara Hidup (BSH) yang sedang dilaksanakan akan dibayar pada
bulan Julai 2020 melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion.
Saya juga tidak lupa kepada para pelajar institusi pengajian
tinggi. Anda juga akan menerima bantuan secara one-off
sebanyak RM200 seorang yang akan dibayar pada bulan Mei

 1. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta
  kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi termasuk
  matrikulasi, Kolej Komuniti, Politeknik, IPTA dan IPTS.
  Begitu juga dengan golongan mudah terjejas seperti warga
  emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan
  upaya atau OKU, golongan gelandangan dan orang asal.
  Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial
  yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan
  penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan untuk mereka
  dengan peruntukan sebanyak RM25 juta.
  Sebelum ini, Kerajaan telah bersetuju untuk menangguhkan
  bayaran balik PTPTN kepada semua peminjam selama 6 bulan
  melibatkan kutipan sebanyak RM750 juta. Kini, Kerajaan
  bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman
  untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan
  Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK mulai 1 April 2020
  hingga 30 September 2020, dengan anggaran kutipan sebanyak
  RM149.2 juta. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500
  orang peminjam.
  Pada masa ini, mySalam menyediakan manfaat kepada
  golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan
  COVID-19. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian
  pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14
  hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, sukacita saya
  mengumumkan bahawa Kerajaan bersetuju untuk
  memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang
  dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan (PUI).
  Saya sedar bahawa ada di kalangan saudara-saudari yang
  menabung untuk simpanan hari tua dalam Skim Persaraan
  Swasta atau PRS. Dalam keadaan yang sukar pada waktu ini,
  tentulah saudara-saudari memerlukan wang tunai daripada apa
  jua bentuk simpanan untuk digunakan bagi menampung
  perbelanjaan harian. Sehubungan itu, Kerajaan membenarkan
  pengeluaran pra-persaraan dari akaun B Skim Persaraan
  Swasta sehingga jumlah RM1,500 bagi setiap ahli tanpa
  sebarang penalti cukai dalam tempoh bulan April hingga
  Disember 2020.
  Saya juga tahu keperitan yang dihadapi oleh golongan B40 di
  kawasan bandar, terutamanya mereka yang tinggal di Projek
  Perumahan Rakyat dan Perumahan Awam. Sehubungan itu,
  Kerajaan bersetuju untuk memanjangkan pengecualian
  pembayaran sewa bagi PPR daripada sebulan yang diumumkan
  sebelum ini kepada enam bulan dengan jumlah kos sebanyak
  RM3 juta ditanggung oleh kerajaan.
  Pengecualian pembayaran sewa ini melibatkan 3,636 unit rumah
  PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian
  Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi unit sewa untuk milik
  pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama
  enam bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan
  April hingga September 2020. Penangguhan pembayaran ini
  melibatkan kos RM5.7 juta bagi 4,649 unit rumah.
  Manakala bagi Perumahan Awam pula, Dewan Bandaraya
  Kuala Lumpur akan memberi pengecualian yang sama yang
  memanfaatkan lebih 40,000 penyewa. Saya menyeru kepada
  Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan lain supaya
  memberikan pengecualian yang sama bagi meringankan beban
  penghuni PPR di negeri masing-masing.
  Kerajaan juga bersetuju memberikan pengecualian sewaan
  selama enam bulan untuk semua premis milik Kerajaan
  Persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria, kedai
  serbaneka dan lain-lain. Ini termasuk semua premis milik agensi
  dan badan berkanun Kerajaan Persekutuan. Saya juga
  menggesa agar Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan dan
  GLC memberikan pengecualian yang sama.
  Dalam pakej rangsangan ekonomi yang lepas, Kerajaan telah
  memperuntukkan sebanyak RM500 juta bagi tujuan pemberian
  diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi
  sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di
  Semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan,
  Kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah
  peruntukan sebanyak RM530 juta lagi untuk memberikan
  diskaun berperingkat antara 15% hingga 50% mengikut
  penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt
  sebulan. Diskaun 50% akan diberikan kepada penggunaan
  elektrik bawah 200 kilowatt, 25% bagi penggunaan antara 201
  hingga 300 kilowatt dan 15% bagi penggunaan 301 hingga 600
  kilowatt. Diskaun ini akan berkuatkuasa bagi tempoh enam
  bulan mulai bil bulan April 2020. Sementara itu, diskaun
  sebanyak 2% seperti dimaklumkan sebelum ini akan terus
  dinikmati oleh semua pengguna isi rumah.
  Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej
  khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat
  telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah
  internet percuma kepada semua pelanggan dengan nilai RM600
  juta bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan
  Perintah Kawalan Keselamatan tamat. Selain itu, tambahan
  RM400 juta akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan
  keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan
  kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampan.
  Kerajaan juga tidak lupa menjaga kebajikan semua penjawat
  awam yang terus setia menjalankan amanah kepada negara.
  Bagi menghargai sumbangan mereka, Kerajaan akan
  memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off
  kepada lebih 1.5 juta penjawat awam gred 56 dan ke bawah
  termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan
  dibuat pada bulan April 2020. Sumbangan pesara Kerajaan juga
  tidak dilupakan. Dengan ini, Kerajaan akan menyalurkan
  bantuan sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 850,000
  pesara Kerajaan juga pada bulan April 2020.
  Dalam tempoh kritikal ini, adalah penting untuk memastikan
  bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi. Kerajaan akan
  memperuntukkan sebanyak RM1 bilion kepada Dana Jaminan
  Makanan. Selain itu, Kerajaan juga akan terus menyalurkan
  pelbagai bantuan kepada petani, penternak dan nelayan
  termasuk dalam bentuk bantuan input pertanian, ternakan dan
  perikanan untuk menggalakkan pengeluaran domestik.
  Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta
  bagi menyediakan kemudahan infrastruktur tempat
  penyimpanan dan pengagihan makanan serta program integrasi
  tanaman. Sebagai langkah tambahan, Kerajaan akan
  menyediakan dana khas antara RM100,000 hingga RM200,000
  kepada setiap Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pertubuhan
  Nelayan Kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan
  projek agromakanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan
  hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Ini untuk memastikan
  bekalan makanan terjamin. Langkah ini akan melibatkan
  peruntukan sebanyak RM64.4 juta.
  Kerajaan juga akan memperkenalkan Program Subsidi Upah
  untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Dalam keadaan
  yang sukar ini, saya tidak mahu lihat pekerja dibuang kerja dan
  hilang pendapatan. Menerusi program ini Kerajaan akan
  menyediakan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap
  pekerja untuk tempoh tiga bulan. Program ini dikhususkan
  kepada pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 dan
  majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 50%
  sejak 1 Januari 2020. Majikan mesti memastikan mereka tidak
  membuang pekerja atau mengarahkan mereka mengambil cuti
  tanpa gaji bagi tempoh tiga bulan selepas program ini
  dilaksanakan. Selain itu, majikan juga tidak dibenarkan
  memotong gaji sedia ada perkerja. Langkah ini dijangka
  memanfaatkan 3.3 juta orang pekerja dengan peruntukan
  sebanyak RM5.9 bilion.
  Saya tahu pendapatan harian pemandu e-hailing sepenuh masa
  turut terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan
  Pergerakan. Bagi meringankan beban mereka, Kerajaan akan
  memberikan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada
  120,000 pemandu e-hailing dengan peruntukan sebanyak RM60
  juta. Dalam Pakej Rangsangan Ekonomi sebelum ini, kerajaan
  telah mengumumkan pemandu teksi akan menerima bayaran
  one-off sebanyak RM600 mulai 1 April 2020.
  Bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dengan kontrak
  perkhidmatan seperti perkhidmatan pembersihan dan bekalan
  makanan bermasak di sekolah, IPTA, institusi latihan awam
  serta agensi-agensi lain Kerajaan termasuk badan berkanun,
  Kerajaan bersetuju untuk membayar gaji yang ditanggung oleh
  kontraktor yang terlibat sepanjang tempoh Perintah Kawalan
  Pergerakan walaupun pekerja tidak hadir bekerja. Lebih 80,000
  pekerja akan menerima manfaat daripada inisiatif ini yang
  melibatkan peruntukan berjumlah RM110 juta. Selain itu,
  Kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan tempoh kontrak
  perkhidmatan yang berkenaan selama sebulan sebagai trade-off
  dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
  Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
  Bagi membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana, termasuk
  usahawan mikro, Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan
  menyediakan dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion yang
  merangkumi lima inisiatif utama.

  ● Pertama: Menambah dana dalam tabung Bantuan
  Kemudahan Khas atau Special Relief Facility untuk PKS
  sebanyak RM3 bilion, menjadikan jumlah
  keseluruhannya RM5 bilion. Selain itu, kadar faedah bagi
  keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75%
  kepada 3.5%.
  ● Kedua: Meningkatkan saiz dana sebanyak RM1 bilion
  kepada RM6.8 bilion di bawah Kemudahan Semua Sektor
  Ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan
  kepada PKS.
  ● Ketiga: Menyediakan dana tambahan sebanyak RM500
  juta di bawah Skim Kredit Mikro yang menjadikan jumlah
  keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim ini
  akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan
  menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran.
  Syarat kelayakan pinjaman juga dilonggarkan dengan
  minimum enam bulan operasi berbanding setahun operasi.
  Amaun pembiayaan juga ditingkatkan daripada maksimum
  RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan.
  Inisiatif ini adalah terbuka kepada semua usahawan mikro
  dalam semua sektor perniagaan termasuk pengusaha
  taska, operator bas dan teksi, industri kreatif dan peniaga
  atas talian.
  ● Keempat: PKS yang mempunyai rekod perniagaan kurang
  daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim BizMula-i
  dan BizWanita-i Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad
  (CGC) untuk pembiayaan sehingga RM300,000.
  ● Kelima: Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)
  akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion
  selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada
  80% bagi syarikat PKS yang menghadapi masalah
  mendapatkan pinjaman.

  Menerusi inisiatif-inisiatif di atas, saya percaya institusi
  kewangan akan terus memberikan sokongan padu kepada PKS
  yang berdaya maju, lebih-lebih lagi dalam menghadapi cabaran
  ekonomi yang agak muram pada masa ini.
  Saya juga prihatin dengan nasib pemilik-pemilik syarikat yang
  mengalami masalah aliran tunai. Untuk membantu saudarasaudari yang tertekan dengan masalah ini, kerajaan akan
  melaksanakan beberapa langkah.
  ● Pertama: KWSP akan memperkenalkan program Khidmat
  Rundingan Majikan pada 15 April 2020. Perkhidmatan ini
  merangkumi pilihan penangguhan bayaran, penstrukturan
  dan penjadualan semula sumbangan majikan. Langkah ini
  dijangka memberikan penjimatan aliran tunai kepada
  majikan yang dianggarkan berjumlah RM10 bilion. Inisiatif ini
  akan memanfaatkan lebih 480,000 PKS dan syarikat yang
  terjejas, di samping menyelamatkan lebih 8 juta pekerjaan.
  ● Kedua: Mengecualikan pembayaran levi Tabung
  Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) bagi semua sektor
  untuk tempoh enam bulan mulai bulan April 2020. Langkah
  ini dijangka membantu aliran tunai syarikat dengan
  penjimatan keseluruhan bernilai RM440 juta;
  ● Ketiga: Dengan rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi
  oleh kira-kira 750 ribu PKS, Kerajaan juga membenarkan
  penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapata kepada semua PKS untuk tempoh tiga bulan mulai 1 April
 2. Ini adalah tambahan kepada langkah yang
  diumumkan terdahulu di mana Kerajaan telah memberi
  penangguhan bayaran ansuran cukai kepada perniagaan
  yang terjejas dalam sektor pelancongan selama enam bulan
  bermula 1 April 2020. Bagi sektor lain yang turut terkesan,
  mereka dibenarkan untuk meminda jumlah cukai
  pendapatan yang dikenakan pada bulan ketiga, keenam dan
  kesembilan ansuran dalam tempoh asas perniagaan.
  Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, bagi membantu PKS
  serta individu, Kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi
  perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium
  bayaran pinjaman selama enam bulan, penukaran baki kad
  kredit kepada pinjaman berjangka dan penstrukturan semula
  pinjaman korporat. Langkah ini adalah penting untuk
  membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk
  mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti
  perniagaan masing-masing. Inisiatif ini melibatkan jumlah
  keseluruhan sekurang-kurangnya RM100 bilion. Saya pasti
  anda yang meminjam dengan bank untuk membeli kereta,
  rumah dan lain-lain boleh menarik nafas lega sedikit dengan
  inisiatif ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.
  Saya bagi pihak Kerajaan amat berterima kasih kepada Bank
  Negara Malaysia dan industri perbankan yang menawarkan
  kelonggaran ini. Sebagai balasannya, Kerajaan bersetuju
  supaya pendapatan pihak bank dari faedah atau keuntungan ke
  atas pinjaman atau pembiayaan yang terlibat dengan
  penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan ini,
  hanya dikenakan cukai apabila pendapatan tersebut diterima
  selepas tempoh moratorium.

  Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan
  dilaksanakan bagi pinjaman dengan TEKUN, MARA dan
  koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberi
  pinjaman kepada PKS mulai 1 April 2020.
  Bagi membantu usahawan B40 dan rakyat yang hilang mata
  pencarian, satu program kewangan sosial akan diperkenalkan
  dengan kerjasama antara institusi perbankan Islam, Majlis
  Agama Islam Negeri dan rakan-rakan pelaksana utama.
  Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk
  modal permulaan bagi usahawan mikro menggunakan dana
  zakat dan dipadan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang
  berpatutan.

  Fasa pertama yang melibatkan kerjasama antara Bank Islam
  Malaysia Berhad dengan Majlis Agama Islam Wilayah
  Persekutuan akan bermula dalam bulan Mei 2020. Usahawan
  yang layak akan diberi latihan keusahawanan, pengurusan
  kewangan dan sokongan untuk membangunkan perniagaan
  yang dipilih.

  Saya faham sektor korporat juga terjejas dengan situasi yang
  kita hadapi pada waktu ini. Sektor ini tidak akan diabaikan.
  Justeru, Kerajaan menyambut baik usaha institusi perbankan
  yang bersedia untuk menstruktur semula bayaran balik pinjaman
  sektor korporat bersesuaian dengan prestasi perniagaan
  mereka.

  Selain itu, Kerajaan juga akan menyediakan kemudahan skim
  jaminan berjumlah RM50 bilion dengan jaminan sehingga 80%
  daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan
  modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan tertakluk kepada
  penilaian kredit oleh Danajamin. Kemudahan ini disasarkan
  kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor
  yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19.
  Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah RM20 juta bagi
  setiap perniagaan. Kemudahan ini akan disediakan untuk
  pemohonan mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020, atau
  sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya.

  Daripada semua bantuan kerajaan ini, saya nak beri satu contoh
  mudah supaya saudara-saudari senang kira. Contohnya, Makcik
  Kiah penjual goreng pisang yang duduk di PPR Desa Tun
  Razak, yang suaminya adalah pesara kerajaan dan sekarang ini
  bawa Grab. Anak Makcik Kiah adalah peminjam PTPTN.
  Pendapatan isirumah Makcik Kiah di bawah RM4000 sebulan.

  Dengar baik-baik. Saya nak bantu buat pengiraan berapa
  keluarga Makcik Kiah akan dapat.
  Keluarga Makcik Kiah akan dapat Bayaran Prihatin Nasional
  sebanyak RM1600, baki BSH sebanyak RM600, bantuan pesara
  sebanyak RM500, bantuan tunai e-hailing sebanyak RM500 dan
  bantuan orang bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik
  Kiah berkhidmat dengan RELA, dia akan dapat RM 200 sebulan
  sehingga wabak berakhir. Keseluruhan pemberian tunai yang
  keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya
  RM4200.
  Selain itu, keluarga Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan
  sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744, penjimatan
  penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak
  RM1800, penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan
  sebanyak RM120.
  Anak Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan daripada
  penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak
  RM1200.
  Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro untuk
  perniagaan goreng pisang dengan bayaran balik pinjaman
  sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat penjimatan
  sebanyak RM600.
  Keseluruhan penjimatan ialah sebanyak RM4,464.
  Jadi, keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh
  keluarga Makcik Kiah termasuk pemberian tunai dan penjimatan
  ialah sebanyak RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun dah boleh
  tersenyum sikit dengar kiraan yang saya buat.

  Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
  Langkah yang telah diperkenalkan dalam Pakej ini juga
  bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi negara berterusan,
  terutamanya dengan penyaluran tunai melalui Bantuan Prihatin
  Nasional. Di samping itu, Kerajaan akan memberi tumpuan
  kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan
  pengganda yang tinggi dan mengekalkan pekerjaan.

  Untuk tujuan ini, Kerajaan telah mengenal pasti beberapa projek
  kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di
  Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai
  polis, serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan
  memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4. Bagi tujuan ini,
  peruntukan sebanyak RM2 bilion akan disediakan.

  Pada masa yang sama, projek kecil bernilai RM2 bilion yang
  diumumkan dalam pakej sebelum ini akan mula dilaksanakan
  pada bulan April 2020. Projek-projek ini termasuk projek
  infrastruktur di kawasan FELDA dan lain-lain bernilai RM600
  juta, projek membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak
  bernilai RM350 juta dan projek membaik pulih perumahan rakyat
  termiskin bernilai RM150 juta.

  Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan semua projek
  yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk ECRL,
  MRT2 serta Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan
  Negara. Usaha ini selaras dengan fokus Kerajaan untuk
  memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan.
  Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian,

  Pakej PRIHATIN ini merupakan manifestasi Kerajaan yang

  mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat.
  Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah
  RM25 bilion untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan
  pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang
  sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah
  berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan
  mudah tunai pasaran kewangan domestik yang mencukupi.

  Kerajaan akan sentiasa memastikan akaun semasa fiskal
  mempunyai lebihan dan tidak menggunakan pinjaman untuk
  membiayai perbelanjaan operasi. Hampir semua langkah ini
  adalah secara one-off supaya tidak membebankan kewangan
  Kerajaan Persekutuan dalam jangka masa sederhana. Langkah
  ini penting untuk memastikan kedudukan fiskal dan hutang
  negara sentiasa mampan. Sehubungan itu, Kerajaan perlu
  kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka
  masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk jangka
  masa panjang.

  Sepertimana yang telah diumumkan semalam, untuk
  menzahirkan keprihatinan dan kepedulian pimpinan kerajaan
  terhadap keperitan rakyat pada masa ini, saya dan rakan-rakan
  dalam Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar dua
  bulan gaji kami semua dipotong dan disalurkan ke dalam
  Tabung COVID-19. Tabung ini akan digunakan untuk membantu
  saudara-saudari yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19.

  Selain itu, saya juga telah mengarahkan semua Kementerian
  mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mencari
  penjimatan agar ianya dapat digunakan untuk menampung
  langkah-langkah jangka sederhana bagi menangani wabak virus
  ini.

  Saya juga telah mengarahkan Kementerian Kewangan melalui
  Unit LAKSANA untuk memastikan pakej PRIHATIN bernilai
  RM250 billion ini sampai kepada saudara dan saudari semua
  dengan cepat.

  Saya tahu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah
  panjang di Sarawak, di penempatan orang asal, di kawasankawasan yang jauh di pedalaman di segenap ceruk rantau
  negara ini, mungkin bimbang bantuan yang disediakan oleh
  kerajaan lambat sampai. Untuk itu, Kerajaan Persekutuan akan
  bekerjasama dengan kerajaan negeri, khususnya di Sabah dan
  Sarawak, untuk pastikan semua bantuan yang disediakan oleh
  kerajaan sampai dengan cepat.

  Saudara-saudari yang saya kasihi,
  We are a nation at war with invisible forces. The situation we are
  now facing is unprecedented in history. And, this government
  may not be the government that you voted for. But I want all of
  you to know that this government cares for you. I resigned to the
  fact that I came in as your Prime Minister not at the best moment.
  I face political, economic and health crisis all at the same time.
  This unprecedented situation of course requires unprecedented
  measures. So, my dear brothers and sisters, and the children of
  this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian,
  Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me
  and my friends in the cabinet and the government. We are not
  perfect, but we are doing the best we can to pull through this
  crisis together, as one nation. God willing, we will come out
  stronger when this crisis ends and the dust settles. InsyaAllah.
  Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian,
  marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersamasama.
  Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum wa
  rahmatullahi wa barakatuh.

Show Buttons
Hide Buttons